gewone dolfijnen

De gewone dolfijn is door de geschiedenis heen vaak beschreven in kunst en literatuur. Onlangs werd voorgesteld dat twee vormen van deze soort, de kortsnavelige (delphis) en de langsnavelige (capensis) gewone dolfijn, twee verschillende soorten vertegenwoordigen.

De gewone dolfijn in detail:

  • FYSIEKE BESCHRIJVING Gewone dolfijnen zijn kleurrijk, met een complex kriskras of zandloperpatroon aan de zijkant; de langsnavelige gewone dolfijn is meer gedempt van kleur. Als we naar het profiel van de twee soorten gewone dolfijnen kijken, heeft de gewone dolfijn met korte snavel een meer ronde meloen die de snavel onder een scherpe hoek ontmoet, in vergelijking met de gewone dolfijn met lange snavel die een plattere meloen heeft die de snavel ontmoet in een meer geleidelijke hoek.
  • KLEUR Kleurpatronen op de gewone dolfijn zijn de meest uitgebreide van alle walvisachtigen. De rug is donkergrijs tot zwart van de bovenkant van het hoofd tot de staart, die naar een V aan de zijkanten onder de rugvin dompelt. De flanken zijn lichtgrijs achter de rugvin en geelachtig geelbruin vóór de rugvin en vormen een zandloperpatroon. Zijn buik is wit. Er zijn grote donkere kringen rond de ogen verbonden door een donkere lijn die over de kop achter de snavel loopt en een zwarte streep loopt van de kaak naar de vinnen.
  • VINNEN EN VLEKKEN De rugvin is driehoekig tot sikkelvormig (gebogen). Het is puntig en bevindt zich in het midden van de rug en is zwart tot lichtgrijs van kleur met een zwarte rand. De vinnen zijn lang en dun en licht gebogen of puntig, afhankelijk van de geografische locatie. De staartvinnen zijn dun en puntig aan de uiteinden met een kleine inkeping in het midden.
  • LENGTE EN GEWICHT Gewone dolfijnen kunnen een lengte bereiken van 7,5 tot 8,5 voet (2,3-2,6 m) en wel 297 lb wegen. (135kg). De gewone dolfijn met korte snavel is relatief zwaarder en heeft een grotere rugvin en vinnen dan de langsnavelige.
  • VOEDEN Delphinus delphis voedt zich met inktvissen en kleine scholende vissen. In sommige delen van de wereld voeden ze zich ‘s nachts met de diepe verstrooiende laag, die in die tijd naar het wateroppervlak beweegt. Er zijn gewone dolfijnen gezien die samenwerken om vissen in strakke ballen te drijven. Net als veel andere dolfijnsoorten, zal de gewone dolfijn soms profiteren van menselijke visserijactiviteiten (zoals trawlvisserij), zich voedend met vissen die ontsnappen uit de netten of worden weggegooid door de vissers.

× How can I help you?